Oznámení neetického či nelegálního jednání v rámci společností Skupiny PRE je možné učinit těmito způsoby:

  • Elektronickým formulářem přístupným prostřednictvím portálu Etické linky na www.etickalinkapre.cz 
  • E-mailem na adresu oznameni@etickalinkapre.cz  – oznamovateli bude zaslán potvrzující e-mail o přijetí oznámení na adresu, ze které bylo oznámení odesláno, a na tomto e-mailu bude s oznamovatelem dále komunikováno, neurčí-li oznamovatel výslovně adresu jinou
  • Telefonicky na linku +420 608 496 046 – číslo je dostupné 24/7, k dispozici je záznamník, na který oznamovatel nahraje svůj vzkaz – obsah oznámení. V případě, že oznamovatel na sebe uvede kontakt (nestačí viditelnost čísla, ze kterého volá), bude s ním skrze jím uvedený kontakt dále komunikováno
  • Poštou na adresu příslušné osoby: JUDr. Lucie Kolářová, advokát, Advokátní kancelář KK IURIS s.r.o., Přemyslovská 1939/28, Praha 3, 130 00, se zvláštní poznámkou „Etická linka – pouze k rukám příslušné osoby“
  • Osobním oznámením příslušné osobě, JUDr. Lucii Kolářové, advokátovi, po předchozím objednání na shora uvedených kontaktech na adrese Advokátní kanceláře KK IURIS s.r.o., Přemyslovská 1939/28, Praha 3, 130 00 (1. patro)

Ve všech shora uvedených případech je chráněna anonymita oznamovatele. Totožnost oznamovatele není možné sdělit bez jeho výslovného souhlasu třetí osobě ani státnímu orgánu s výjimkou zákonem stanovených výjimek. Pokud oznámení neobsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, náleží oznamovateli a dalším zákonem určeným osobám ochrana od okamžiku, kdy jejich totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může vystavit odvetným opatřením.